logo

Lucidus, s.r.o.

Hliny 16, 017 01 Považská Bystrica

Adresa prevádzky:
Ďurďové 128, 018 22 Ďurďové

IČO: 47140691
DIČ: 2023777272
IČ DPH: SK2023777272

Zodpovedný vedúci:
Štefan Zachar
tel: 0905 153 788